Boodschap van moeder Aarde.

Door: Chris van Benthem, mei 2020

‘Lieve kinderen van mijn Aarde, ik heb jullie hulp en ondersteuning heel hard nodig. Nog nooit is mijn oproep aan jullie zo dringend en noodzakelijk geweest.        

Mijn zeeën en oceanen zijn radeloos want ze kunnen zichzelf niet meer reinigen van de vervuilingen die jullie hebben aangericht. Mijn luchten zijn vertroebeld door de giftige stoffen die elke dag de atmosfeer in worden geblazen. Mijn bodems staan te beven van de vele schendingen van de aardlagen en de voortdurende injecties in mijn lichaam. Mijn oerbossen worden in een nietsontziende blindheid gesloopt.


Lieve kinderen van mijn Aarde, de tijd is gekomen om met mij te gaan samenwerken. Ik heb jullie eeuwenlang gedragen, voorzien van voedsel en kleding en jullie een veilig onderdak gegeven. Als een echte Moeder heb ik  vanuit diepe liefde voor jullie gezorgd. Mijn planten- en dierenwereld heeft altijd ter beschikking van jullie gestaan. Maar nu ben ik moe en uitgeput. Dus vraag ik om hulp en ondersteuning van jullie. Dat mag een echte Moeder toch vragen van een kind dat langzaam volwassen begint te worden.  


Lieve kinderen van mijn Aarde, laten we samen een nieuwe relatie opbouwen. Een verbinding gericht op verantwoordelijkheid, wederzijds respect en liefde. De oude natuurvolkeren zijn iets eerder volwassen geworden dan jullie ‘moderne’ kinderen. Zij hebben nooit geen sporen achter gelaten en zijn altijd dankbaar geweest voor mijn overvloedige en gulle gaven. Zij hebben mij geëerd en heilig verklaard. Ik nodig jullie uit om hun wijze voorbeeld te volgen.


Lieve kinderen van mijn Aarde, laten we samen gaan werken als Moeder en haar jongvolwassen kinderen op mijn Nieuwe Aarde. Mijn droom is om schoon water, zuivere lucht en een vruchtbare bodem te creëren. Om de bossen en oceanen in oude glorie te herstellen. Daarvoor heb ik jullie hulp en ondersteuning heel hard nodig. Ik smeek jullie om te ontwaken uit jullie onverschilligheid en onwetendheid. Volg je hart en ga met mij mee naar deze uitdagende en fantastische toekomst.
Onze Nieuwe Aarde zal gebouwd worden op een stevig fundament van eenheid, vrede en Liefde met al het leven op mij.’